Kauwendaal

Kauwendaal2 Kauwendaal4

Natuurpunt Kauwendaal is een verzameling van deelgebieden op de grens van Mechelen en Sint-Katelijne-Waver, tussen de Vrouwvliet in het zuiden en Elzestraat/Midzelen in het noorden. Door het verbinden en ecologisch verrijken van deze versnipperde stukjes natuur, vrijwaren we de groen-blauwe link aan de noordrand van de stad.

De bestaande natuurlijke verbindingsfunctie van de waterlopen wordt bedreigd door de verdere stedelijke ontwikkeling in de regio. Deze gebieden spelen een belangrijke rol als natuurlijke groene dragers van de ruimtelijke structuur zoals de groengebieden rond de Ring R6, en als verbindings- en corridorfunctie voor planten en dieren van waterlopen zoals de Vrouwvliet en Otterbeek

Lees meer...

Op ontdekking

Wandelen en spelen

Wandelen en spelen kan in het aangrenzende Stadsbos Kauwendaal met ingang aan de spoortunnel over de Duivenstraat, en het Militair Domein op het einde van de Valkstraat. Beide bossen hopen we ooit te kunnen toevoegen aan ons natuurgebied.

Deelgebieden

Kauwendaal14

Otterbeekvallei
Esbroek
Vrouwvlietvallei

Lees meer...

Activiteiten

Kauwendaal11
Het merendeel van de gebieden kunnen we momenteel nog niet openstellen. Je kan ze enkel bezoeken tijdens één van de wandelingen die doorheen het jaar worden georganiseerd.
We zijn in volle voorbereiding om zo snel mogelijk een wandelpad aan te leggen, zodat je ook buiten de georganiseerde wandelingen van deze gebieden zal kunnen genieten.

Je kan Natuurpunt Kauwendaal volgen op Facebook-pagina: https://www.facebook.com/kauwendaal  

 

 

 

Natuurbeheer

Door een goed en aangepast beheer vermijden we dat de schaarse natuur in dit gebied verder in de verdrukking raakt en verdwijnt. De ecologische en landschappelijke waarde kan zo beschermd en nog versterkt worden.
Kauwendaal5

Lees meer...

 

Copyright © 2015. All Rights Reserved.