Bonheiden 't  Ven

t-Ven1

 

Het natuurgebied ’t Ven is een van nature voedselarm milieu met een typische flora en fauna.
Je vindt er behalve vennen ook natte en droge heide.

 
Natuurpunt startte met het beheer van ’t Ven in 2003. Toen overheerste nog het pijpenstrootje en grote delen waren nog bebost. Om meer plaats te geven aan typische planten van de “natte heide”, werden de  aangeplante Amerikaanse eiken en opgeschoten dennen en berken geveld om de verrijking van het ven door bladval tegen te gaan en meer licht te geven aan het heidegebied. 

 

veenpluisIn 2017 werd het gebied helemaal heringericht. een deel van de sloten die ooit aangelegd werden om het gebied te ontwateren werd gedempt en het gebied werd geplagd om de voedselrijke bodem te verwijderen. Het grote ven werd uitgediept en het slib verwijderd. Er werden ook 2 nieuwe vennen gegraven.

De resultaten lieten niet op zich wachten. De struikheide en dopheide doen het terug erg goed. En ook ronde zonnedauw, witte waterlelie, drijvend fonteinkruid en andere zeldzame typische ven- en heideplanten doken terug op.

’t Ven is ook een echt libellenparadijs, een van de beste gebieden uit de ganse regio. 

 

 

 

Meer gedetailleerde info in pdf over dit gebied kan je hier downloaden.

Op ontdekking

't Ven is enkel toegankelijk tijdens geleide wandelingen maar we werken eraan om het in een bestaande wandeling in te schakelen.

Situering van het gebied
http://waarnemingen.be/gebied/info/29090

t-Ven-viervlek

 

 

Activiteiten

Raadpleeg de kalender wanneer er activiteiten zoals begeleide wandelingen, natuurwerkdagen, ... in dit gebied ingericht worden.

tVen-erfgoeddag

Natuurbeheer

Op 't Ven beheert en beschermt Natuurpunt de natuur op verschillende manieren.
Informatie over de beheerswerken die starten deze zomer.

werkdag-t-Ven

 

 

 

 

 

 

 

 

Lees meer...

 

Copyright © 2015. All Rights Reserved.