Bonheiden Mispeldonktoegankelijkeid

Mispeldonk-inventarisatie
Mispeldonk is een bijzonder gevarieerd natuurgebied. Dit gaat van schrale graslanden, hooiweiden met houtkanten, vochtige loofbosjes tot herstelde heidegebiedjes. Door dit landschap meandert de Boeimeerbeek. Een vogelsoort die hier bijzonder blij mee is, is de ijsvogel.

 

 

 

 

 Mispeldonk BoeimeerbeekIn het zuidelijk deel van Bonheiden ligt het natuurgebied Mispeldonk. Samen met het Mechels Broek en het Cassenbroek vormt het een nagenoeg aaneengesloten groengebied op de rand van de Dijlevallei.

Het landschap bestaat uit weiden met hier en daar moerassige ruigten, waterpartijen, vochtige loofbosjes en op de hoger gelegen donken en valleiranden enkele aanplantingen van naaldhout.

Op de donk zelf en langs de randen van de vallei vinden we relatief jonge bossen. Door gericht beheer werden hier exoten gekapt. In stukken ervan werden ook dennen en lorken gekapt en werd de bovenste voedselrijke bodemlaag afgeplagd waardoor heide terug kon kiemen. De zaden van struikheide zijn immers vele tientallen jaren kiemkrachtig. Op deze plekken groeit weer volop heide. Ook de aan zandige bodem gebonden insecten hebben hun weg naar deze heide gevonden. De heide op Mispeldonk behoort intussen al tot een van de insectenrijkste van Vlaanderen.

De oudste bossen bevinden zich langs de Boeimeerbeek. Je vindt er een uitbundige voorjaarsflora met speenkruid, bosanemoon, salomonszegel ...


sleedoornzichten- MispeldonkHet meest opvallende aan Mispeldonk zijn echter de grote oppervlakten hooilanden. Vroeger waren er wel meer akkertjes. Je kan hier in de lente en zomer genieten van één bloemenpracht van margrieten, boterbloemen, ratelaar, knoopkruid, moerasrolklaver met veel vlinders en andere insecten ...

De weiden op Mispeldonk worden niet allemaal tegelijk gemaaid zodat er altijd wel graslanden in bloei staan. Ook blijven er in elk grasland stukjes ongemaaid zodat insecten en andere dieren altijd een toevluchtsoord vinden. In het najaar en de winter worden de graslanden nabegraasd door een kudde Galloways.

Een aantal mooie houtkanten bleef bewaard. Hier staan bloesemrijke boomsoorten als sleedoorn en meidoorn. 


De grote variatie aan biotopen lokt ook veel opmerkelijke dieren. Je kan hier vaak reeën zien maar ook mooie vogelsoorten zoals kievit, wespendief, roodborsttapuit, ijsvogel ... 

 

 Meer gedetailleerde info in pdf over dit gebied kan je hier downloaden.

 

Copyright © 2015. All Rights Reserved.