Op ontdekking

Wandelen en spelen

Wandelen en spelen kan in het aangrenzende Stadsbos Kauwendaal met ingang aan de spoortunnel over de Duivenstraat, en het Militair Domein op het einde van de Valkstraat. Beide bossen hopen we ooit te kunnen toevoegen aan ons natuurgebied.

Deelgebieden

Kauwendaal14

Otterbeekvallei
Esbroek
Vrouwvlietvallei


Otterbeekvallei

Het kerngebied van het natuurgebied Kauwendaal ligt momenteel rond de Otterbeek, een korte en smalle beek op de gemeentegrens tussen Mechelen en Sint-Katelijne-Waver. De beek ontspringt ter hoogte van de Mussepi (Sint-Katelijne-Waver).
Dit gebied – gelegen tussen R6 en Liersesteenweg – omvat ook de uiterst noordelijke driehoek van het Stadsbos Kauwendaal, naast de Geesthoeve Ter Eeckle. De Otterbeekvallei bestaat uit enkele bospercelen die in het verleden werden geëxploiteerd voor hun kaphout, met centraal een groot open veld. Op dit weiland zal in de komende jaren een nieuw bos worden aangeplant, waarvoor we natuurlijk beroep zullen doen op de buurtbewoners om ons hierbij te helpen.
De talrijk aanwezige kleine prooien trekken roofdieren aan, zodat je hier met een flinke dosis geluk oog in oog kan komen te staan met uilen, vossen en buizerds.

Esbroek
Het Esbroek is een klein en nat bosperceel langsheen de spoorlijn en grenst aan Midzelen. Het staat het hele jaar door onder water, met een dichte begroeiing van voornamelijk zwarte els, wilg, ruwe berk en populier, met een struiklaag van hazelaar, lijsterbes en meidoorn. Door zijn moerassige bodem is dit gebied waardevol maar kwetsbaar en dus niet toegankelijk.

Vrouwvlietvallei
De Vrouwvliet vormt een blauwe verbinding tussen Mechels Broek en Dijle, geflankeerd met linten van groen afwisselend op beide oevers. Enkele percelen van deze groene strook zijn in beheer van Natuurpunt, maar momenteel niet opengesteld voor recreatie. Hier is nog werk aan de winkel om de ecologische waarde ervan op te krikken, de belevingswaarde voor eventuele bezoekers is dan ook laag.

 

 

 

Copyright © 2015. All Rights Reserved.