Kauwendaal

Kauwendaal2 Kauwendaal4

Natuurpunt Kauwendaal is een verzameling van deelgebieden op de grens van Mechelen en Sint-Katelijne-Waver, tussen de Vrouwvliet in het zuiden en Elzestraat/Midzelen in het noorden. Door het verbinden en ecologisch verrijken van deze versnipperde stukjes natuur, vrijwaren we de groen-blauwe link aan de noordrand van de stad.

De bestaande natuurlijke verbindingsfunctie van de waterlopen wordt bedreigd door de verdere stedelijke ontwikkeling in de regio. Deze gebieden spelen een belangrijke rol als natuurlijke groene dragers van de ruimtelijke structuur zoals de groengebieden rond de Ring R6, en als verbindings- en corridorfunctie voor planten en dieren van waterlopen zoals de Vrouwvliet en Otterbeek

.

Kauwendaal3
Verschillende percelen werden vroeger gebruikt als productiebos, maar het omvat ook enkele natuurlijke bossen en open plekken. Sommige delen liggen geïsoleerd en verspreid, we streven ernaar om op langere termijn zoveel mogelijk natuur op elkaar te laten aansluiten. In het hart van het gebied ligt het Stadsbos Kauwendaal, wat helaas nog steeds niet als natuurgebied staat ingekleurd en dus buiten ons beheer valt.
In totaal omvat het gebied 9 ha, een eventuele toekomstige aansluiting op het met woningbouw bedreigde Stadsbos Kauwendaal en het eveneens nabij gelegen Militair Domein zou het gebied meer dan verdrievoudigen.

 

Copyright © 2015. All Rights Reserved.