GGG - Zennegat

Gereduceerd getijdengebied: vroeger Oude Dijlearm

Het is een zoet water slikken en schorrengebied.

dijlearm03

dijlearm01Ooit stroomden rivieren meanderend door het landschap tussen Mechelen en Rumst  Dijle en Zenne stroomden samen en even verder kwam de Nete deze rivier vervoegen en wordt het Rupel. Vanaf de 10de eeuw begon onder invloed van kloosters het indijken en ontstonden polders. Die werden honderden jaren kleinschalig beheerd door plaatselijke landbouwers. Gras was de voornaamste teelt, want dat was de brandstof voor de paarden, de auto avant la lettre.  Het land was nat en afvoer van water ging moeilijk. Langzaamaan werd de eb- en vloedwerking sterker, rechttrekken van de rivier en inpoldering versterkten dit proces. Dijken moesten verhoogd en verbreed tot het eigenlijk niet meer ging. Enkele serieuze overstromingen dwingen de overheid tot maatregelen: het Sigmaplan.

 

dijlearm05Aan het Zennegat ontstond dus door het rechttrekken van de Dijle een afgesneden bocht: de oude Dijle arm. Binnen het Sigmaproject 'Dijlemonding' is het GOG (Gecontroleerd Overstromingsgebied met Gereduceerd getij) in werking gesteld; heel dit gebied van 65 ha aan de samenvloeiing van Dijle, Zenne en Leuvense Vaart is een gecontroleerd overstromingsgebied. Want door de rivier meer ruimte te geven worden de pieken van het hoogwater bij vloed afgevlakt. Een bescherming tegen overstroming. In de Dijledijk werd een 'combisluis' aangelegd, en tweemaal per dag stroomt een stukje (gereduceerd dus) van de vloed door die sluis het gebied binnen, en tweemaal per dag stroomt dat stukje door die sluis terug naar de Dijle. Zo krijgen we een wisselend systeem van eb en vloed in het gebied, en ontstaat langzaam maar zeker terug een uniek gebied van geulen en kreken, en slikken en schorren. Voor water- en moerasvogels zal dit een schitterend natuurgebied worden.  

Aan de Dijlemonding komen uiteindelijk vijf verschillende gecontroleerde overstromingsgebieden met verschillende nabestemmingen.
Meer info hierover op http://www.sigmaplan.be/nl/projectgebieden/dijlemonding

 

 

Copyright © 2015. All Rights Reserved.