Bonheiden Mispeldonktoegankelijkeid

Mispeldonk-inventarisatie
Mispeldonk is een bijzonder gevarieerd natuurgebied. Dit gaat van schrale graslanden, hooiweiden met houtkanten, vochtige loofbosjes tot herstelde heidegebiedjes. Door dit landschap meandert de Boeimeerbeek. Een vogelsoort die hier bijzonder blij mee is, is de ijsvogel.

 

 

 

 

 Mispeldonk BoeimeerbeekIn het zuidelijk deel van Bonheiden, tussen Boeimeerbeek en Dijle, ligt Mispeldonk. Samen met het Mechels Broek en het Cassenbroek vormt het een nagenoeg aaneengesloten groengebied op de rand van de Dijlevallei. Naturpunt beheert in het gebied Mispeldonk 88 ha.

Het landschap bestaat uit weiden met hier en daar enkele moerassige ruigten, vochtige loofbosjes en op de hoger gelegen donken en valleiranden enkele aanplantingen van naaldhout.

Op de donk zelf en langs de randen van de vallei vinden we relatief jonge bossen. Door gericht beheer werden de exoten gekapt. In stukken ervan werd ook de bovenste voedselrijke bodemlaag afgeschraapt. De zaden van struikheide zijn vele tientallen jaren kiemkrachtig. Sinds kort bloeit er op deze plekken dus weer volop heide. Ook de aan zandige bodem gebonden insecten hebben hun weg naar dit stukje heide al gevonden.

De oudste bossen bevinden zich vlak langs de Boeimeerbeek. Je vindt er een uitbundige voorjaarsflora met speenkruid, bosanemoon, salomonszegel…

sleedoornzichten- MispeldonkHet meest opvallende aan Mispeldonk zijn echter de grote oppervlakten hooiweiden en hooilanden. Vroeger waren er wel meer akkertjes. Een aantal mooie houtkanten bleef bewaard. Hier staan interessante boomsoorten als  sleedoorn, Gelderse roos en olm.
Het ganse jaar door kan je hier wel een aantal van de wollige grazers aantreffen.

De grote variatie aan biotopen lokt ook veel opmerkelijke dieren. Grotere zoogdieren als ree, vos, bunzing hebben het hier naar hun zin. Maar ook bijzondere vogels zoals buizerd, ijsvogel, roodborsttapuit vinden in dit gebied hun vaste stek.

 

 

 Meer gedetailleerde info in pdf over dit gebied kan je hier downloaden.

 

Copyright © 2015. All Rights Reserved.