activiteiten lente2014

webbanner vlindertelling2019

bezoekerscentrumNP kopie

Barebeekvallei

Barebeekvallei1

 

 

 

 

 

Belangrijke blok gronden aangekocht.

Na jaren onderhandelen kon Natuurpunt eindelijk de akte verleiden van een belangrijke blok gronden in de Barebeekvallei, ruim 15 hectaren.
Door deze aankoop krijgt onze Dijlevallei er even ten zuidoosten van het Mechels Broek meteen een klepper van formaat bij.

De teller wijst er nu al ruim voorbij de 25 hectaren.

Een groot gedeelte van de aangekochte percelen zijn erg natte soortenrijke graslanden in de delta die winter na winter volledig overstromen en ook in het voor- en najaar belangrijke rust- en foerageerplekken zijn voor honderden vogels. Een perceel van bijna vijf hectaren aan de rechteroever van de Dijle is stevig verbost. Via dit stukje natuur zullen we mogelijks de lang gemiste wandelschakel tussen Dijle en Mispeldonk kunnen waarmaken. Tegen de bebouwing van Muizen dorp aan zijn het droge rivierduinen die er de dienst uitmaken. Zoveel variatie op een relatief kleine plek is verbazend en geeft schitterende natuurkansen.

Bij zoveel gronden hoort een hoeve, je raadt het al, de Barebeekhoeve. Ooit de trots van Muizen, nu haast een bouwval, maar dan een mooie. Natuurpunt zocht en vond een partner voor de aankoop van de hoeve in Transforma. Deze CVBA zal de gebouwen herstellen en er een bioboerderij runnen, op de grens van bebouwing en landbouw, op de grens van landbouw en natuur.

Heel erg mooie vooruitzichten dus voor het Mechels Rivierengebied. Het gaat hard(t) met onze aankopen tegenwoordig. Alleen onze aankoopkas kan moeilijk volgen.
Storten is toegelaten dus! Giften zijn welkom op rekening BE56 2930 2120 7558 met als mededeling ‘project 3799 Barebeekvallei’.
Voor giften vanaf 40 euro ontvang je een fiscaal attest.

Voor meer info: zie natuurgebieden Barebeekvallei.
Je kan een pdf over dit gebied kan hier downloaden.

 

Copyright © 2015. All Rights Reserved.