activiteiten herfst

natuurbladherfst20203

bezoekerscentrumNP kopie

't Ven
inrichtingswerken

t VenNieuws
gedetailleerde info

Tijdens de nazomer van 2017 voerde Natuurpunt grote inrichtingswerken uit in het natuurgebied ’t Ven in Rijmenam. ’t Ven is een nat heidegebied met een groot ven er in. Het had dringend een ingrijpend beheer nodig.

Het centrale deel werd lichtjes uitgegraven en een deel van de panden, waartussen vele sloten lagen, werd met plaatselijke grond zorgvuldig opgevuld zonder teveel de bodem te verstoren. Ook de middensloot werd geruimd. We hopen dat de waterlelies daar terug gaan kiemen.

Er werden ook 2 nieuwe kleine vennetjes gegraven waarvan we de grond ook gebruikten voor het opvullen van een aantal sloten.

Door de inrichtingswerken zal een beter beheerbaar terrein ontstaan en wordt een uniek stukje natte natuur terug hersteld. In het begin zal het er nog even niet uitzien, maar na een paar jaar wordt dit een topgebied voor heide-en venplanten, libellen, waterkevers…

Dank aan de gemeente Bonheiden en de Vlaamse Overheid die een forse bijdrage leverde voor het herstelbeheer!

 

 

Copyright © 2015. All Rights Reserved.